Aktivní uhlí - SC40

Kód: L0105001 L0105001_15 L0105001_20 Zvolte variantu
5 hodnocení
3 100 Kč 1 860 Kč 2 480 Kč od 1 860 Kč 3 751 Kč včetně DPH 2 250,60 Kč včetně DPH 3 000,80 Kč včetně DPH od 2 250,60 Kč včetně DPH
Objednáno Objednáno Skladem (10 ks) Zvolte variantu
Balení
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

aktivní uhlí SC40

cena 1KG = 124 Kč bez DPH 

Aktivní uhlí tvořené válcovými granulemi o průměru 3 – 4mm a délce 4 – 8 mm. 

jodové číslo : 1000 mg/g MIN

sypná hmotnost: 450 - 550 kg/m3

měrný povrch: 1000 m2/g

popel (ASTM D2866): 12% MAX

Adsorpce tetrachlormetanu: 60% MIN

Vlhkost: 3% MAX

Pevnost: 95% MIN

Popis: Aktivní uhlí vyrobené z černého uhlí vysokoteplotní parní aktivací

Detailní informace

Detailní popis produktu

záchyt např. výfukových plynů, kouře (tabák), pachů z čistících prostředků, dezinfekcí, lepidel, barev a laků, pachů z úpravy a výroby masa a ryb, z fermentace, pachů z čistíren odpadních vod, záchyt rozpouštedel, olejů, chlorovaných nebo fluoro-chlorovaných uhlovodíků, dechlorace a dezodorace vody, záchyt toxických i radioaktivních látek, kyselých a alkalických par, rtutě, aldehydů, sloučenin síry, plynných kyanosloučenin, a mnoho dalších.

 

Klasifikace látky nebo směsi
Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008: Produkt není klasifikovaný jako nebezpečný.
Podle Směrnice Rady 67/548/EHS: Produkt není klasifikovaný jako nebezpečný.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/směsi: Prach aktivního uhlí může způsobovat slabé podráždění sliznic dýchacích cest a kůže.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/směsi:
Hořlavá látka, velmi málo náchylná k samovznícení. Prach aktivního uhlí je obtížně vznětlivý, ale dobře
šíří požár.

Není zařazen jako perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo velmi perzistentní, velmi
bioakumulativní (vPvB) v souladu s přílohou XIII Nařízení 1907/2006/EC.