Obchodní podmínky

 

   1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Pro nákup v internetové síti Spolmont-eshop se sídlem Jiráskova 381, Vsetín, 755 01, IČ: 64084990, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 52722( dále jen SPOLMONT)  jsou platné následující obchodní podmínky, které upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Obchodní podmínky jsou vymezeny příslušným ustanovením platných právních předpisů a právního řádu v ČR.

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na veškeré nabídky, objednávky, potvrzení objednávky, dodávky, faktury nebo smlouvy o prodeji produktů, dále jen (produkty), které jsou vyvěšené na Stránkách a kliknutím je možné je „koupit“ (dále jen „Produkt“ nebo „Produkty“). Produkty prezentované na Stránkách prodává společnost SPOLMONT svým zákazníkům (dále jen „Zákazník“).

 

 Při vytváření Objednávky (jak je tento pojem definován níže) Zákazník potvrdí, že je způsobilý k uzavírání závazných smluv.

 

 Pokud Zákazník v závěrečném shrnutí Objednávky zaškrtne příslušné políčko a přijme tyto Podmínky, je toto považováno za závazné přijetí Podmínek Zákazníkem a vyloučení jakýchkoli jiných podmínek vyplývajících z podnikatelské, obchodní či jiné zvyklosti. Odchylky od Podmínek budou pro společnost SPOLMONT závazné pouze tehdy, pokud se k tomu výslovně písemně zaváže oprávněný zástupce společnosti SPOLMONT. V případě rozporu mezi Podmínkami a jakýmikoli jinými podmínkami, na kterých se společnost SPOLMONT se Zákazníkem výslovně písemně dohodla, budou mít přednost tyto jiné podmínky.

 

Společnost SPOLMONT si vyhrazuje právo měnit Podmínky kdykoli a bez předchozího oznámení. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na stávající Objednávky, na které se uplatní Podmínky platné a účinné ke dni, kdy Zákazník dokončil Objednávku.

    2. PRODUKTY

 

Produkty (včetně jejich základní charakteristiky) jsou popsány na Stránkách. Společnost SPOLMONT může změnit složení, charakteristiku nebo sortiment Produktů zveřejněných na Stránkách včetně jejich prezentace či balení. Tyto změny se nevztahují na Objednávky, které již Zákazník dokončil, ledaže se jedná o změnu vyžadovanou právními předpisy.

Obrázky Produktů na Stránkách jsou pouze ilustrativní. I přes veškerou snahu o přesné vyobrazení barev nelze zaručit, že vystavené barevné odstíny produktu věrně zobrazují skutečnou barvu Produktu. Z tohoto důvodu se tedy Produkt může od vyobrazení na obrázcích nepatrně odlišovat. Produkty se mohou také odlišovat zejména vzhledem k vývoji a výrobním inovacím v nepodstatných detailech neovlivňujících jejich funkčnost, které se týkají například drobných technických vylepšení, barvy či designu ovládacích prvků.

U všech Produktů záleží na dostupnosti. Společnost SPOLMONT může zaručit pouze dostupnost skladových zásob. Pokud ještě před dokončením Objednávky dojde k vyčerpání skladových zásob daného Produktu, bude Zákazník o této skutečnosti informován a bude požádán o odstranění Produktu z nákupního košíku. 

    3. OBJEDNÁVKA A JEJÍ PŘIJETÍ

 

Seznam Produktů zveřejněný na Stránkách je pouze orientačním a nezávazným seznamem běžně dostupných Produktů a netvoří součást smlouvy. Po dokončení online nákupu na Stránkách Zákazník odešle objednávku (dále jen „Objednávka“). Před dokončením Objednávky Zákazník zkontroluje shrnutí Objednávky, způsob doručení a kontaktní údaje. Objednávka představuje závaznou nabídku Zákazníka na koupi Produktů uvedených v Objednávce s povinností Zákazníka zaplatit v případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy (dále jen „Objednané zboží“). Po dokončení Objednávky Zákazník od společnosti SPOLMONT obdrží email s potvrzením o přijetí Objednávky (dále jen „Potvrzení o přijetí objednávky“). Toto automaticky zasílané Potvrzení o přijetí objednávky je pouze potvrzením o přijetí Objednávky a není přijetím Objednávky ani nepředstavuje závaznou kupní smlouvu mezi Zákazníkem a společností SPOLMONT.

 

Závazná kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) mezi Zákazníkem a společností SPOLMONT je uzavřena až poté, co společnost SPOLMONT přijme Nabídku učiněnou Zákazníkem a poté, co Zákazníkovi potvrdí její přijetí (dále jen „Přijetí Objednávky“). Přijetí Objednávky bude učiněno buď prostřednictvím emailu zaslaném Zákazníkovi (včetně potvrzení o koupi Objednaného zboží), potvrzením o odeslaní Objednaného zboží, případně vyřízením Objednávky, zejména pak stanovením termínu pro doručení Objednaného zboží nebo odesláním Objednaného zboží.

 

Pokud během zpracovávání Objednávky společnost SPOLMONT zjistí, že Objednané zboží nebo jeho část není skladem nebo je Zákazníkovi z nějakého důvodu nelze doručit, bude společnost SPOLMONT bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů ode dne dokončení Objednávky, Zákazníka o této skutečnosti informovat a Objednávku stornuje, a to buď jako celek nebo pouze její část, pokud si Zákazník bude přát část Objednaného zboží obdržet. Společnost SPOLMONT vrátí Zákazníkovi veškeré plnění, které Zákazník v souvislosti s Objednávkou již poskytl, nebo v případě částečného potvrzení Objednávky, cenu Objednaného zboží, které nelze doručit.

Pro nákup se zákazník nemusí registrovat v případě, že nepožaduje nákup produktů se zaplacením ceny produktu formou faktury , v případě, že chce využít možnost nákupu přes fakturu má povinnost postupovat podle článku 4 těchto obchodních podmínek. 

 Společnost SPOLMONT zůstává vlastníkem Objednaného zboží a nebude povinna Objednané zboží doručit ani plnit jakékoli další povinnosti vyplývající ze Smlouvy, dokud neobdrží konečné potvrzení o úplném zaplacení veškerých částek splatných Zákazníkem společnosti SPOLMONT na základě příslušné Smlouvy, pokud Zákazník zvolil platbu předem

 

Zákazník odpovídá za správnost emailové adresy, adresy pro doručení, čísla mobilního telefonu a dalších informací, které společnosti SPOLMONT poskytne. Pokud Zákazník zjistí, že je některá z informací poskytnutých společnosti SPOLMONT v rámci Objednávky nesprávná, bude povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat obchodní centrum společnosti SPOLMONT a poskytnout správné informace. V případě, že nebude možné informace opravit, vyhrazuje si společnost SPOLMONT právo Objednávku stornovat a vrátit Zákazníkovi veškeré plnění, které v souvislosti s Objednávkou již poskytl společnosti SPOLMONT s odpočtem nákladů souvisejících s takovou dodávkou.

 

    4. POVINNÁ REGISTRACE A SCHVÁLENÍ

Podmínkou nákupu, kdy zákazník požaduje zaplacení zboží formou faktury (dále jen na fakturu)  je povinná registrace Kupujícího prostřednictvím vyplněného formuláře, a to přijetím přiděleného vygenerovaného hesla pro vstup do internetového obchodu. Přihlášením po uvedeným heslem zákazník získává právo nakupovat v tomto internetovém obchodě ( na fakturu)  a může  získávat celou řadu výhod v návaznosti na  jeho obratu a četnosti nákupu.

Vlastní obchod je uskutečněn okamžikem potvrzení objednávkového formuláře, který kupující obdrží na základě odeslané objednávky od provozovatele internetového obchodu. Vaše objednávka bude upřesněna a zákazníkovi bude sdělen nejpozději však do (2) dnů termín dodání a případné doplňující podmínky dle charakteru a objemu vaší objednávky

    5. DORUČENÍ

 Objednané zboží bude v souladu s vybranou možností dopravy doručeno na dodací adresu na území České republiky, a to podle dostupnosti zboží a v předpokládaném termínu dodání uvedeném na Stránkách. Termín doručení na skladový sortiment je nejpozději do (2) dnů

 Platba je možná pouze uvedenými způsoby:

 a) Platba kartou přes platební bránu

Vaše objednávka může být uhrazena online pomocí platební karty přes zabezpečenou platební bránu. Přijímáme platby prostřednictvím kreditních a debetních karet, jako jsou Visa, MasterCard, atd. Vaše platební údaje jsou chráněny šifrováním a nejsou uloženy na našem serveru. 

 

 b) Fakturace a bankovní převod před odesláním zboží

Pokud zákazník projde úspěšnou registrací platby ( na fakturu)  dle těchto obchodních podmínek

bude mu po dokončení objednávky zaslána faktura s podrobnými informacemi o platbě.  

Tato forma úhrady je dostupná pouze pro předem schválené e-shopové účty a ověřené  firmy, kterým byla tato možnost aktivována. na faktuře. Vaše objednávka bude zpracována a odeslána nejpozději do (2) pracovních dnů ode dne připsání vaší platby  na náš účet.

 c) Fakturace s platbou po dodání zboží

Pokud zákazník projde úspěšnou registrací platby  ( na fakturu)  dle těchto obchodních podmínek a bude  mu umožněno provedení  úhrady po dodání zboží může využít tuto platební metodu.

Splatnost faktury je odlišná od 14 do 60 dnů dle nastavených podmínek pro zákazníka od obdržení zboží.  Povolení této platební metody a stanovení splatnosti faktury si vyhrazuje provést SPOLMONT a zákazník nezískává tuto možnost automaticky po provedení požadované registrace,

V případě, že schválený zákazník neuhradí odebrané zboží v termínu splatnosti faktury může mu být na základě jednostranného rozhodnutí SPOLMONTU tato platební metoda zablokována.

 d) Platba v hotovosti

Nabízíme také možnost platby v hotovosti. Pokud si vyberete tuto možnost, můžete platit při osobním převzetí zboží na naší provozovně: Spolmont s.r.o. Jiráskova 381, Vsetín 75501, CZ a to v pracovních dnech v čase od  6 do 14.30 hod.

 e) Platba při převzetí zboží (na dobírku):

Zákazník může rovněž zvolit platbu při převzetí zboží na dobírku. Při výběru této možnosti uhradí hotově nebo kartou při doručení vaší objednávky na místo určení.
Uvedená lhůta platí adekvátně i pro případy platby u přepravce při převzetí zboží

Zda lze platit kartou se řídí podmínkami přepravce. V případě že to přepravce neumožnuje platba je v hotovosti.

Společnost SPOLMONT se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistila důvěrnost a zabezpečení údajů přenášených prostřednictvím Stránek.

 

  6. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník může odstoupit od smlouvy dle podmínek v těchto obecných obchodních podmínkách a to zejména:

 

  • Nebude-li mu dodána zboží do 30 dnů od data objednávky
  • Nebude-li mu dodána část zboží nebo objednaných položek v termínu do 30 dnů od data objednávky
  • Bylo-li mu prokazatelně dodáno jiné, než objednané zboží

  

Právo SPOLMONTu na odstoupení je uvedeno v těchto obchodních podmínkách

v případě, že objednané zboží již není SPOLMONTEM  dodáváno (bylo vyřazeno ze sortimentu, nebo pokud se výrazně změnila cena tohoto zboží. V takovém případě, se zavazuje prodávající vrátit případnou zaplacenou kupní cenu nebo její uhrazenou část nejpozději do (10) dnů na účet zákazníka.

 

 

SPOLMONT si rovněž vyhrazuje právo zrušení kupní smlouvy, a to v případě zcela zjevné tiskové chyby mající vztah na cenu nebo popis zboží.

 

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naši adresu uvedenou u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář který je uveden níže jako příloha č.2 nebo dle platných obchodních podmínek.

 

     7. CENA DOPRAVY

Cena dopravy bude připočtena k ceně objednávky a to ve výši 149,-Kč bez DPH. (Platí pro zboží do 31,5 KG a splňující rozměrové limity přepravce (DPD) V případě že zboží přesahuje Váhu bude Vám dle ceníku dopravce vypočítána cena přepravy která se zobrazí při volbě dopravy. V případě že bude zboží po zabalení přesahovat nejdelší stranou délkou 150 cm nebo součet obvodu a délky zásilky přesáhnou 300 cm bude pro tuto zásilku zvolena náhradní doprava. V takovém případě bude o ceně náhradní dopravy zákazník dopředu informován. Před odesláním zboží musí mít prodejce souhlas zákazníka se změnou ceny. (Stačí telefonicky)

 

    8. SLEDOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Pro zajištění transparentnosti a sledování vaší objednávky vám na vyžádání poskytneme sledovací číslo, které vám umožní kontrolovat stav doručení prostřednictvím webových stránek přepravní služby. Tak budete mít vždy přehled o pohybu vašeho zboží.

    9. JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA A REKLAMACE 

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí Objednané zboží prohlédnout a zkontrolovat a ověřit, zda odpovídá Smlouvě. Jakákoli reklamace ohledně zjevných vad musí být společnosti SPOLMONT oznámena ze strany Zákazníka, bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada zjištěna. Každá taková reklamace musí obsahovat přiměřeně podrobné informace o Objednaném zboží a vadách. Zákonná práva Zákazníka tím nejsou dotčena.

        Všechny Produkty podléhají zákonné odpovědnosti za vady podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Společnost SPOLMONT Spotřebiteli odpovídá za bezvadný stav Produktu v okamžiku jeho převzetí Zákazníkem, a to zejména, že Produkt:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

 Společnost SPOLMONT neodpovídá zákazníkovi  za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, nebo použitím, pokud nebyla podle Smlouvy provedena společností SPOLMONT nebo na její odpovědnost. 

  

SPOLMONT bere na zřetel pouze reklamace uplatněné při převzetí zboží , u přepravce je třeba vyplnit protokol o poškození zboží, aby bylo možno zboží reklamovat. K později vzneseným reklamacím nebere prodávající zřetel.


Záruka je poskytnuta v délce 12 měsíců, záruka se netýká běžného opotřebení zboží dle povahy jeho určení popřípadě zboží , které bude užíváno v rozporu s dodaným návodem nebo obecně platnými podmínkami pro užívání s stejného druhu zboží. Na skryté vady, které se neprojeví k datu převzetí zboží od prodávajícího je platná jen záruka uplatněná písemně a to v reklamační lhůtě , Prodávající a kupující se v takovém případě dohodne o optimálním postupu výměny nebo opravy zboží v návaznosti na druha povahu dodaného zboží a jeho užívání.


Lhůta pro posouzení reklamovaných vad SPOLMONTEM je 30 dnů ode dne předání / doručení reklamovaného zboží společně se zápisem o reklamaci. O výsledku reklamace se zavazuje prodávající kupujícího písemně informovat v uvedené lhůtě 30 dnů. .

Reklamované zboží zasílejte na adresu: SPOLMONT s.r.o. , Jiráskova 381, Vsetín 755 01 

Cenu dopravy při reklamaci nebo vrácení zboží hradí v plné výši zákazník.

 

    10. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

Povinnost odstranění vad zákazníkovi vzniká u zboží dodaného prokazatelně s vadami ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů, nebo jiné přiměřené lhůtě,  a to buď dodáním nového zboží nebo opravou .


Neodstraní-li prodávající vady zboží nebo nedodá-li náhradní boží, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Obě smluvní strany se rovněž mohou dohodnut na přiměřené slevě z kupní ceny dodaného zboží.


Při dodání náhradního zboží je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující vrátil reklamované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, bez známek poškození nebo používání. Účinky odstoupení od smlouvy nevzniknou nebo zaniknou, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel.

    11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. O výskytu překážky je prodávající povinen informovat kupujícího.

    12. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní stany se řídí platnými zákony České republiky v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel , řídí se neupravené smluvní vztahy Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., v platném znění . Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele pak, je-li kupujícím spotřebitelem.  

 

 

Příloha č.2  

Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Zboží zakoupené přes ESHOP SPOLMONTU

  

Prodávající :   SPOLMONT s.r.o., Jíráskova 381, Vsetín 75501, CZ

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

 

Datum uzavření Smlouvy:

(číslo objednávky)

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Preferovaný Zzpůsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

Důvod pro vrácení zboží

 

Seznam příoh

(zápisy, fotografie )

 

 

V  ______________________________

 

Datum: ________________________   podpis :-__________________

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu SPOLMONT s.r.o. nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě, které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující SPOLMONTU s.r.o. písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu SPOLMONT s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží společnosti odeslal.